Usposabljanje rimske vojske

Korakanje in telesna vadba

Prva stvar, ki so jo naučili vojake, je bila korakati. Zgodovinar Vegetius nam pove, da je bilo zanj najpomembnejše rimska vojska da bi njeni vojaki lahko korakali s hitrostjo. Vsaka vojska, ki bi bila razdeljena na zaostale zadaj ali vojake, ki se premikajo z različnimi hitrostmi, bi bila ranljiva za napad.

Zato že od samega začetka Rimski vojak je bil usposobljen za korakanje v liniji in ohranjanje vojske kot strnjene bojne enote v gibanju. Za to, kot nam je povedal Vegecij, naj bi vojaki v poletnih mesecih prehodili dvajset rimskih milj (18,4 milje/29,6 km), kar je bilo treba opraviti v petih urah.

Nadaljnji del osnovnega vojaškega usposabljanja so bile tudi telesne vaje. Vegecij omenja tek, skok v daljino in višino ter nošenje težkih tovorkov. Poleti je bilo del treninga tudi kopanje. Če je bilo njihovo taborišče blizu morja, jezera ali reke, je moral vsak nabornik plavati.Usposabljanje za orožje

Naslednje, po usposabljanju za koračnico in kondicijo, je prišlo na vrsto usposabljanje rokovanja z orožjem. Za to so uporabljali predvsem pletene ščite in lesene meče. Tako ščiti kot meči so bili narejeni po standardih, zaradi česar so bili dvakrat težji od originalnega orožja. Očitno je veljalo, da če bi se vojak lahko boril s temi težkimi lažnimi orožji, bi bil s pravim dvakrat učinkovitejši.

Navidezno orožje je bilo sprva uporabljeno proti težkim lesenim kolom, visokim približno šest metrov, namesto proti sovojakom. Ob teh lesenih kolih je vojak uril različne gibe, udarce in protiudarce z mečem.

Šele ko so bili naborniki ocenjeni kot dovolj sposobni za boj proti kolom, so bili dodeljeni v parih, da bi se urili v individualnem boju.
Ta naprednejša stopnja bojnega urjenja se je imenovala armatura, izraz, ki so ga najprej uporabili v gladiatorskih šolah, kar dokazuje, da so bile nekatere metode, uporabljene pri urjenju vojakov, res izposojene iz tehnik urjenja gladiatorjev.

Orožje, uporabljeno v armaturi, je bilo, čeprav še vedno leseno, enake ali podobne teže kot prvotno službeno orožje. Usposabljanje z orožjem je bilo tako pomembno, da so inštruktorji orožja praviloma prejemali dvojne obroke, medtem ko so vojaki, ki niso dosegli ustreznih standardov, prejemali slabše obroke, dokler v prisotnosti visokega častnika niso dokazali, da so dosegli zahtevani standard. (slabši obroki: Vegecij navaja, da so njihove obroke pšenice nadomestili z ječmenom).

Po končanem začetnem šolanju z mečem naj bi nabornik obvladal uporabo sulice, piluma. Za to so lesene količke spet uporabili kot tarče. Pilum, ki so ga uporabljali za vadbo, je bil ponovno dvakrat težji od navadnega orožja.

Vegetius ugotavlja, da je bilo urjenje z orožjem tako pomembno, da so ponekod zgradili pokrite jahalne šole in vadbene dvorane, ki so omogočale, da se je urjenje nadaljevalo vso zimo.

Ameriška državljanska vojna: datumi, vzroki in ljudje

Ameriška državljanska vojna je bila najbolj krvav spopad v ameriški zgodovini. Ugotovite, kaj ga je povzročilo, kako so se z njim borili in kako živi še danes.

Mongolski imperij: Džingiskan in njegova dinastija bojevniške Horde

Raziščimo Mongolski imperij. Od dni Temujina do cesarja Džingiskana in njegove horde bojevnikov. To je zgodovina mongolskega imperija.

Ameriška revolucija: datumi, vzroki in časovnica v boju za neodvisnost

Ameriška revolucija ali revolucionarna vojna za neodvisnost je preoblikovala Združene države. Razumite vzroke, pridobite datume in raziščite časovnico še danes.

Zgodovina bitcoina: popolna časovnica začetka Web3

10 bogov smrti in podzemlja z vsega sveta

Podzemlje je polno najrazličnejših srhljivih entitet. Preberite o starodavnih bogovih smrti in božanstvih z vsega sveta, ki vladajo podzemlju.