Rimski cesarji

Kronika cesarjev

Kronologija rimskih cesarjev do lPadec Rimaleta 476 našega štetja.
Poznejši cesarji (na primer Konstancij) so uvrščeni v kronologijo ob nastanku avgusta , ne na njihovo imenovanje Cezarji


Avgust : 27 pr. n. št.- AD14
Tiberij : 14 AD – 37 AD
Kaligula : 37 AD – 41 AD
Klavdij : 41 AD – 54 AD
Črna : 54 AD – 68 AD
Galba : 68 AD - 69 AD
Otho : 69 AD
Vitelij : 69 AD
Vespazijan : 69 AD – 79 AD
Titus : 79 AD – 81 AD
Domicijan : 81 AD – 96 AD
Nerve : 96 AD – 98 AD

Trajan: 98 AD – 117 AD
Hadrijan : 117 AD – 138 AD
Antonin Pij : 138 AD – 161 AD
Mark Avrelij : 161 AD – 180 AD
Lucij Ver : 161 AD – 169 AD
Commodus : 180 AD – 192 AD
Trmasta : 193 AD
Didius Julian: 193 AD
Niger ,Albino,Septimij SeverSeptimij Sever : 193 AD – 211 AD
Karakala : 211 AD – 217 AD
Sposobnost : 211 AD
Macrinus : 217 AD – 218 AD
Elagabal : 218 AD – 222 AD
Aleksander Sever: 222 AD – 235 AD
Maximinus Thrax: 235 AD – 238 AD
Gordijan,Gordijan II: 238 AD
Phillippus Arabci: 244 AD – 249 AD
Decij : 249 AD – 251 AD
Trebonianus Gallus: 251 AD – 253 AD
Aemilius Aemilianus: 253 AD
Baldrijan : 253 AD – 260 AD
Galijen: 253 AD – 268 AD
Klavdij II : 268 AD – 270 AD
Quintillus: 270 AD
Avrelijan : 270 AD – 275 AD

Galsko cesarstvo sledi smrti Valerijana

Posthumus : 260 AD – 269 AD
Laelianus : 269 AD
Marius : 269 AD
Viktorin : 269 AD – 271 AD
Domicijan : 271 AD
Tetricus : 271 AD – 274

Tacit : 275 AD – 276 AD
Florianus : 276 AD
Pošten : 276 AD – 282 AD
dragi : 282 AD – 283 AD
Numerian : 283 AD – 284 AD
Carinus : 283 AD – 285 AD
Dioklecijan : 284-286 (razdeli cesarstvo, vlada vzhodu)

Zahodno cesarstvo po razdelitvi Dioklecijana

Maksimijan: 286 AD – 305 AD
Konstancij I : 305 AD – 306 AD
Sever II : 306 AD – 307 AD
Konstantin : 307 AD – 337 AD
Maksencij : 306 AD – 312 AD
Maksimijan vrnjeno: 307 AD – 308 AD

Vzhodno cesarstvo po razdelitvi Dioklecijana

Dioklecijan : 286 AD – 305 AD
Galerij : 305 AD – 311 AD
Maximinus Daia: 310 AD – 313 AD
Licinij: 308 AD – 324 AD

Ponovno združeno cesarstvo, ki ga je Konstantin premagal Licinija

Konstantin II : 337 AD – 340 AD
Konstanta : 337 AD – 350 AD
Konstancij II : 337 AD – 361 AD
Julijan: 360 AD – 363 AD
Jovian : 363 AD – 364 AD

Zahodno cesarstvo sledi Jovianovi smrti

Valentinijan : 364 AD – 375 AD
Gratian : 367 AD – 383 AD
Valentinijan II: 375 AD – 392 AD
Eugene : 392 AD – 394 AD
Honorij : 395 AD – 423 AD
Janez : 423 AD – 425 AD
Valentinijan III: 425 AD – 455 AD
Petronij Maksim : 455 AD
dedek : 455 AD – 456 AD
Majorian : 457-461
Sever III : 461-465
Antemij : 467 AD – 472 AD
Alibrij : 472 AD
Glicerij : 473 AD – 474 AD
Julij Nepot : 474-475
Romul Avgust : 475 AD – 476 AD

Vzhodno cesarstvo sledi Jovianovi smrti

Valens: 364 AD – 378 AD
Teodozij : 379 AD – 395 AD
Arkadij: 395 AD – 408 AD
Teodozij II : 408 AD – 450 AD
Marcijan : 450 AD – 457 AD
Leo: 457 AD – 474 AD
Zeno: 474 AD – 476 AD

Časovnica zgodovine ZDA: datumi ameriškega potovanja

Raziščite zgodovino ključnih ljudi, datumov in dogodkov na časovnici rojstva novega naroda – Združenih držav Amerike.

Zgodovina otoka Boracay na Filipinih

Boracay je bil stoletja tako rekoč skrivnost. Skriti dragulj v zahodnih Visayah, ki ga obiščejo le občasni pustolovski raziskovalci.

Zgodovina računalnikov Apple

Apple Inc. je eno največjih podjetij na svetu, ki so ga ustanovili Steve Jobs, Steve Wozniak in Ronald Wyne v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Prva televizija: Popolna zgodovina televizije

Atene proti Šparti: zgodovina peloponeške vojne

Peloponeška vojna je bila starogrška vojna, ki jo je od leta 431 do 404 pr. n. št. vodila Delska zveza pod vodstvom Aten proti Peloponeški ligi pod vodstvom Šparte.