Rimske vojne

Glavne bitke v rimski zgodovini

To je poskus seznama večjih bitk in vojaških incidentov, ki so se zgodili v rimski zgodovini:

390 pr. n. št – Allia

Zmagovalci – Galci (Brennus). Poraženci – Rimljani (Q. Servius Fidenas/Q. Sulpicius/P. Cornelius Maluginensis).295 pr. n. št – Črpalka

Zmagovalci – Samniti (Gellius Egnatius), Galci, Umbri in Etruščani. Poraženci – Rimljani (Fabius Rullianus/Publius Decius Mus).

293 pr. n. št – Akvilonija

Zmagovalci – Samniti. Poraženci – Rimljani (Lucius Papirius Cursor).

280 pr. n. št - Herakleja

Zmagovalci – Tarent/Epir (Pir). Poraženci – Rimljani (P. Valerius Laevinus).

279 pr. n. št - Ascula

Brez zmagovalca / narisana bitka. Tarent/Epir (Pir)
Rimljani (C. Fabricius Luscinus)

275 pr. n. št - Benevento

Zmagovalec – Rimljani (M. Curius Dentatus) Poraženci – Tarent/Epir (Pir).

256 pr. n. št – Ecnomus

Zmagovalec – Rimljani (M.Atilius Regulus/L.Manlius). Poraženci – Kartažani (Hamilcar).

249 pr. n. št - Ubijalec

Zmagovalec – Kartažani (Adherbal). Poraženci - Rimljani - (P. Claudius Pulcher).

241 pr. n. št – Aegatski otoki

Zmagovalci – Rimljani (C. Lutatius Catulus). Zguba - Kartažani (Hanno).

218 pr. n. št - Trebia

Zmagovalec – Kartažani (Hanibal). Zguba – Rimljani (Ti. Sempronius Longus).

217 pr. n. št - Trazimensko jezero

Zmagovalec – Kartažani (Hanibal). Zguba – Rimljani (C. Flaminius).

216 pr. n. štCane

Zmagovalec – Kartažani (Hanibal). Zguba – Rimljani (C. Terentius Varro).

211 pr. n. št – Sirakuza

Zmagovalec – Rimljani (M. Klavdij Marcel). Zguba – Sirakuza.

207 pr. n. št – Metaurus

Zmagovalec – Rimljani (M. Livius Salinator/C. Claudius Nero). Zguba – Kartažani (Hasdrubal Barca).

206 pr. n. štPlača se

Zmagovalec – Rimljani (P. Kornelij Scipion Afriški). Zguba – Kartažani (Hasdrubal).

203 pr. n. št – Velike planjave

Zmagovalec – Rimljani (P. Kornelij Scipion Afriški). Poraženci – Kartažani (Hasdrubal/Sifaks).

202 pr. n. št –Ostani

Zmagovalec – Rimljani (P. Kornelij Scipion Afriški). Zguba – Kartažani (Hanibal)

197 pr. n. št –Cynoscephalae

Zmagovalec – Rimljani (T. Quinctius Flaminius). Zguba – Makedonci (Filip V.)

191 pr. n. št – Termopile

Zmagovalec – Rimljani (M. Acilius Glabrio/M. Porcius Cato). Zguba – Selevkija (Antioh III.).

190 pr. n. št – Magnezija

Zmagovalec – Rimljani (Kn. Domicij Ahenobarb/Evmen II.). Zguba – Selevkija (Antioh III.).

168 pr. n. št - Pydna

Zmagovalec – Rimljani (L. Aemilius Paulus). Zguba – Makedonci (Persej)

147 pr. n. št – Kartagina

Zmagovalec - Rimljani (P. Cornelius Scipio Aemilianus). Zguba – Kartažani (M. ali C. Vetilius).

133 pr. n. št – Numantia

Zmagovalec - Rimljani (P. Cornelius Scipio Aemilianus). Zguba – Keltiberci

106 pr. n. št – Kodrasti

Zmagovalec – Rimljani (C.Marius). Zguba – Numidijci (Jughurta/Bocchus).

105 pr. n. št – Arausio

Zmagovalec – Cimbri in Tevtoni. Zguba – Rimljani (Cn. Manlius/Q. Servilius Caepio).

102 pr. n. št – Vode Sextie

Zmagovalec – Rimljani (C.Marius). Zguba – Tevtoni in Ambroni.

101 pr. n. št – Vercelles

Zmagovalec – Rimljani (C. Marius/Q. Lutatius Catulus). Zguba - Cimbri.

86 pr. n. št – Chaeronea

Zmagovalec – Romani (L.Cornelus Sulla Felix). Zguba – Pont (Arhelaj).

86 pr. n. št – Orhomeniji

Zmagovalec – Romani (L.Cornelus Sulla Felix). Zguba – Pont (Arhelaj).

82 pr. n. št - Gate Hills

Zmagovalec – Romani (L.Cornelus Sulla Felix). Zguba – Rimljani (generali Cn. Papirius Carbo/samnitski poglavar Telesinus).

72 pr. n. št Izmeri ga

Zmagovalec – Rimljani (Lukulova vojska). Zguba – Pont (Mitridat VI.).

71 pr. n. št – reka Silarus

Zmagovalec – Rimljani (M. Licinius Crassus). Zguba – Spartak.

69 pr. n. št – Tigranocerta

Zmagovalec – Rimljani (L. Licinius Lucullus). Zguba – Armenija (Trigranes).

58 pr. n. št - Bibracte

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba - Rimljani - Helveti (Orgetorix).

58 pr. n. št – Alzijska nižina

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba – Germani (Ariovistus).

57 pr. n. št – reka Sabis

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba – Živci.

56 pr. n. št – zaliv Morbihan

Zmagovalec – Rimljani (D. Junius Brutus). Zguba - Veneti.
53 pr. n. št. Carrhae

Zmagovalec – Parti (Surene). Zguba – Rimljani (M. Licinius Crassus).

52 pr. n. št – Gergovia

Zmagovalec – Galci (Vercingetorix). Zguba – Rimljani (G.Julius Caesar).

52 pr. n. št - Pariz

Zmagovalec – Rimljani (T. Labienus). Zguba – Galci (Camulogenus).

52 pr. n. št – Bitka pri Dijonu preda pobudo nazaj Cezarju

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba – Galci (Vercingetorix).

52 pr. n. št - Alesia

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba – Galci (Vercingetorix).

48 pr. n. št Dyrrhachium

Zmagovalec - Rimljani (Kn. Pompej Veliki). Zguba – Rimljani (G.Julius Caesar).

48 pr. n. št - Pharsalus

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba - Rimljani (Kn. Pompej Veliki).

47 pr. n. št – Aleksandrija

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Poraženci – Egipčani (Ptolomej III.).

47 pr. n. št - Bilo je

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba – Pont (Lekarne).

46 pr. n. št – Taps

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba - Rimljani (Q. Caecilius Metellus Pius Scipio).

45 pr. n. št - Vrt

Zmagovalec – Rimljani (G.Julius Caesar). Zguba - Rimljani (Kn. Pompej Veliki).

42 pr. n. št – 1. filip

ne zmagovalec / narisana bitka. M.Antonius&C.Octavianus/M.Junius Brutus&C.Cassius Longinus.

42 pr. n. št - 2. Filipi

Zmagovalec – M.Antonius/C.Octavianus Zguba - M. Junius Brutus

36 pr. n. št – Naulochus

Zmagovalec – Rimljani (M.Vipsanius Agrippa). Zguba – Rimljani (Seks Pompej Veliki).

36 pr. n. št – Phraaspa

Brez zmagovalca / narisana bitka. Rimljani (M.Antonij)/Parti (Frati IV).

31 pr. n. št – Akcija

Zmagovalec – Rimljani (M.Vipsanius Agrippa). Zguba – Rimljani (M.Antonij).

AD 9 – Tevtoburški gozd

Zmagovalec – Germani (Arminij). Zguba – Rimljani (P. Quinctilius Varus)
AD 16 – Idistaviso

Zmagovalec – Rimljani (G. Klavdij Druz Germanik). Zguba – Germani (Arminij).

AD 68-70 Jeruzalem

Rimljani (Vespazijan/Tit). Zguba – Judje.

69 AD -1. Cremona

Zmagovalec - Rimljani (Caecina inValens). Zguba – Rimljani (Oto).

69 AD – 2. Cremona

Zmagovalec – Rimljani (Antonij Prvi). Zguba – Rimljani (Vitelijeva vojska).

83 AD – Mons Graupius

Zmagovalec – Rimljani (Agricola). Zguba Kaledonci (Galgacus).

89 AD Stack

Zmagovalec – Rimljani (Tettius Julianus). Zguba – Dačani (Decebal).

AD 101 – Sklad

Zmagovalec – Rimljani (Trajan). Zguba – Dačani (Decebal).

AD 102 – Sarmizegethusa

Zmagovalec – Rimljani (Trajan). Zguba – Dačani (Decebal).

105 AD – Sarmizegethusa

Zmagovalec – Rimljani (Trajan). Zguba – Dačani (Decebal).

117 AD 'Hatra.'

Zmagovalec – Parti. Poraženci – Rimljani (Trajan).

166 AD – Ktezifon/Selevcija

Zmagovalec – Rimljani (G. Avidius Cassius). Zguba – Parti.

AD 193-96 – Bizanc

Zmagovalec – Rimljani (Severjeva vojska). Zguba – Rimljani (vojska Pescennija Nigerja).

194 AD – Nikeja

Zmagovalec – Rimljani (Sever). Zguba – Rimljani (Pescennius Niger).

194 AD - Izpeljano

Zmagovalec – Rimljani (Sever). Zguba – Rimljani (Pescennius Niger).

197 AD Lyon

Zmagovalec – Rimljani (Severus). Poraženec – Rimljani (Albin).

217 AD - Nisibis

Brez zmagovalca/izenačena bitka (možna zmaga Partov) Rimljani (Makrin)/Parti (Artabat V).

218 AD – Antiohija

Zmagovalec – Rimljani (Ganiji). Zguba – Rimljani (Makrin).
249 AD – Verona

Zmagovalec – Rimljani (Decij). Zguba – Rimljani (Arabski Filip).

251 AD Abrittus

Zmagovalec – Goti (Kniva). Zguba – Rimljani (Decij).

259 AD - Mediolanum

Zmagovalec – Rimljani (Galijen). Zguba - Obleči se.

261 AD – Balkan

Zmagovalec – Rimljani (Domicijan). Zguba – Rimljani (F. Junius Macrianus).

268 AD – Naissus

Zmagovalec – Rimljani (Galijen). Zguba – Goti.

268 AD - Mediolanum

Zmagovalec – Rimljani (Klavdij II. Gotski). Zguba – Rimljani (M. Acilius Aureolus).

268 AD Jezero Benacus (Gardsko jezero)

Zmagovalec – Rimljani ( Klavdij II. Gotski ). Zguba - Alemanni.

271 AD Placentia

Zmagovalec - Alemani, Markomani, Juthungi. Zguba – Rimljani (Avrelijan).

272 AD - Immae

Zmagovalec – Rimljani (Avrelijan). Zguba – Palmiren (Zabdas).

272 AD - Izdala

Zmagovalec – Rimljani (Avrelijan). Zguba – Palmireni.

273 AD – Palmira

Zmagovalec – Rimljani (Avrelijan). Zguba – Palmireni.

274 AD Katalonska polja

Zmagovalec – Rimljani (Avrelijan). Zguba – Rimljani (Tetricus).

285 AD – Veliko

Zmagovalec – Rimljani (Dioklecijan). Zguba – Rimljani (Carinus)

296 AD blizu Silchestra

Zmagovalec – Rimljani (Asklepiodot). Zguba – Rimljani (Allectus).

296 AD – Carrhae

Zmagovalec – Perzijci (Narsi). Zguba – Rimljani (Galerij).

297 AD – Armenija

Zmagovalec – Rimljani (Galerij). Zguba – Perzijci (Narsi).

297 AD Ktezifon

Zmagovalec – Rimljani (Galerij). Zguba – Perzijci

312 AD Avgust Tavrinski

Zmagovalec – Rimljani (Konstantin). Zguba – Rimljani (vojskaMaksencij).

312 AD – Verona

Zmagovalec – Rimljani (Konstantin). Zguba – Rimljani (Maksencijeva vojska).

312 AD – Rim (Milvijski most)

Zmagovalec – Rimljani (Konstantin). Zguba – Rimljani (Maksencij).

313 AD Mirno polje

Zmagovalec – Rimljani (Licinij). Zguba – Rimljani (Maximinus Daia).

316 AD – Cibalae

Zmagovalec – Rimljani (Konstantin). Zguba – Rimljani (Licinij).

324 AD –Adrianople

Zmagovalec – Rimljani (Konstantin). Zguba – Rimljani (Licinij).

324 AD – Chrysopolis

Zmagovalec – Rimljani (Konstantin). Zguba – Rimljani (Licinij).

351 AD - Mursa

Zmagovalec – Rimljani (Konstancij II.). Zguba – Rimljani (Magnencius).

357 AD – Argentorat

Zmagovalec – Rimljani ( Julijan ). Zguba - Alemanni.

367 AD - Črn gozd

Zmagovalec – Rimljani (Valentinijan). Zguba - Alemanni.

378 AD –Adrianople

Zmagovalec – Goti (Fritigern). Zguba – Rimljani (Valens).

387 AD – Siscia

Zmagovalec – Rimljani ( Teodozij ). Zguba – Rimljani (Magnus Maximus).

394 AD Hladna reka

Zmagovalec – Rimljani (Teodozij). Zguba – Romantika (Arbogast).

410 AD – Plenitev Rima

Zmagovalec – Vizigoti (Alarik). Zguba – Rimljani.

451 AD – Katalonska polja

Zmagovalec – Rimljani (Aecij/Teodorik I.). Zguba – Huni (Atila).

455 AD – Plenitev Rima

Zmagovalec – Vandali (Geiseric) . Zguba – Rimljani.

468 AD – ob Kartagini

Zmagovalec – Vandali (Geiseric). Zguba – Rimljani (Bazilisk).

472 AD Rim

Zmagovalec – Rimljani (Ricimer). Zguba – Rimljani.

476 AD - 'Padec Rima'

Zmagovalec – nemški plačanci (Odoacer). Zguba – Rimljani.

530 AD - Primer

Zmagovalec – Rimljani (Belizar). Zguba – Perzijci

533 AD – Trikameron (Do desetega)

Zmagovalec – Rimljani (Belizar). Zguba – Vandali (Geilamir).

537 AD – Rim

Zmagovalec – Rimljani (Belizar). Zguba – Goti (Wittiges).

539 AD Ravenna (obleganje)

Zmagovalec – Rimljani (Belizar). Zguba – Goti (Wittiges).

AD 545-46 Rim (zmaga)

Zmagovalec – Goti (Totila). Zguba – Rimljani (Belizar).

552 AD – Tagines

Zmagovalec – Rimljani (Narses). Zguba – Goti (Totila).

553 AD Sarno

Zmagovalec – Rimljani (Narses). Zguba – Goti (Spletov).

554 AD – Kazilin

Zmagovalec – Rimljani (Narses). Zguba – Franks (Buccelin)

614 AD Jeruzalem

Zmagovalec – Perzija (Chosroes II.). Zguba – Bizantinci

617 AD - Herakleja

Zmagovalec – Avari. Zguba – Bizantinci (Heraklij).

619 AD – Aleksandrija

Zmagovalec – Perzijci. Zguba – Bizantinci.

626 AD – Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Bizantinci (Heraklij). Zguba – Avari.

627 AD – Ninive

Zmagovalec – Bizantinci (Heraklij). Zguba – Perzijci (Chosroes II.).

634 AD – Jermak

Zmagovalec – Saraceni. Zguba – Bizantinci (Heraklij).

637 AD – Jeruzalem (zmaga)

Zmagovalec – Saraceni (Omar). Zguba – Bizantinci.

642 AD – Aleksandrija

Zmagovalec – Saraceni (Amr). Zguba – Bizantinci.

644 AD – Aleksandrija

Zmagovalec – Bizantinci (Manuel). Zguba – Saraceni.

646 AD – Aleksandrija

Zmagovalec – Saraceni (Amr). Zguba – Bizantinci.

652 AD – Aleksandrija

Zmagovalec – Saraceni (Abu Sarh). Zguba – Bizantinci (Konstans II.).

AD 673-677 – Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Bizantinci (Konstantin IV.). Zguba – Saraceni (Moawiya).

692 AD – Sevastopolis

Zmagovalec – Saraceni. Zguba – Bizantinci.

698 AD – Kartagina

Zmagovalec – Saraceni. Zguba – Bizantinci.

Oglas 712 – Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Bizantinci (Filipik). Zguba – Bolgari.

AD 717-718 Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Bizantinci. Zguba – Saraceni.

718 AD – pred Carigradom

Zmagovalec – Bizantinci (Leo). Zguba – Saraceni.

806 AD - Herakleja

Zmagovalec – Saraceni (Harun al-Rashid). Zguba – Bizantinci.

806 AD – Tyana

Zmagovalec – Saraceni (Harun al-Rashid). Zguba – Bizantinci.

811 AD

Zmagovalec – Bolgari (Krum). Zguba – Bizantinci (Nicefor).

AD 813-4 – Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Bizantinci (Leo V.). Poraženci – Bolgari (Krum).

860 AD Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Bizantinci (Mihael III.). Zguba – Rusi (Oskold & Dir).

863 AD – Poson

Zmagovalec – Bizantinci (Petronas). Zguba – Saraceni (Omar, melitski emir).

907 AD – Konstantinopel (obleganje)

Brez zmagovalca / narisana bitka Bizantinci / Rusi (knez Oleg).

913 AD – Carigrad

Zmagovalec – Bizantinci (Aleksander). Zguba – Bolgari (Simeon).

941 AD Carigrad

Zmagovalec – Bizantinci (Rimski I.). Zguba – Rusi.

961 AD – Chandax (na Kreti)

Zmagovalec – Bizantinci (Nicefor Foka). Zguba – Saraceni (Abd al-Aziz).

971 AD – Dorostolon

Zmagovalec – Bizantinci (Janez Zimisces). Zguba – Rusi.

1014 AD – Kleidion

Zmagovalec – Bizantinci (Bazilij II.). Zguba – Bolgari (Samuel).

AD 1071 Manzikert

Zmagovalec – Turki (Alp Arslan) Zguba – Bizantinci (Rimljan IV. Diogen).

1079 AD - Calavryta

Zmagovalec – Bizantinci (Aleksij Komnen). Zguba – Bizantinci (Nicephorus Bryennius).

AD 1090-1091 Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Bizantinci. Zguba – Patzinaks.

1176 AD – Miriokefalon

Zmagovalec – Seldžuki (Kilij Arslan). Zguba Bizantinci (Manuel I.).

1204 AD – Carigrad

Zmagovalec – Latinci/Benečani. Zguba – Bizantinci.

1261 AD Carigrad

Zmagovalec – Bizantinci (Mihael VIII.). Zguba – Latinci.

1422 AD – Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Bizantinci (Manuel II.). Zguba – Osmani (Murad II.).

1453 AD – Konstantinopel (obleganje)

Zmagovalec – Osmani (Mohamed II.). Zguba – Bizantinci (Konstantin XII.).

Časovnica zgodovine ZDA: datumi ameriškega potovanja

Raziščite zgodovino ključnih ljudi, datumov in dogodkov na časovnici rojstva novega naroda – Združenih držav Amerike.

Zgodovina otoka Boracay na Filipinih

Boracay je bil stoletja tako rekoč skrivnost. Skriti dragulj v zahodnih Visayah, ki ga obiščejo le občasni pustolovski raziskovalci.

Zgodovina računalnikov Apple

Apple Inc. je eno največjih podjetij na svetu, ki so ga ustanovili Steve Jobs, Steve Wozniak in Ronald Wyne v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Prva televizija: Popolna zgodovina televizije

Atene proti Šparti: zgodovina peloponeške vojne

Peloponeška vojna je bila starogrška vojna, ki jo je od leta 431 do 404 pr. n. št. vodila Delska zveza pod vodstvom Aten proti Peloponeški ligi pod vodstvom Šparte.